Quản lý khách hàng VẬN TẢI LÊ HOÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ HOÀNG

Izwork Quản lý và chia sẻ thông tin khách hàng Online

Quản lý danh mục khách hàng


 Cập nhật nhanh tình trạng khách hàng
 Comment tương tác và làm việc nhóm
 Phân quyền nhiệm vụ cho từng người dùng
 Đính kèm thông tin khách hàng vào công việc

Để tìm hiểu về IZwork hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Gửi Email

Thank You!