Quản lý công việc VẬN TẢI LÊ HOÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ HOÀNG

Izwork là công cụ quản lý quy trình tiến độ thời gian công việc, nhắc nhở đến hạn, sắp xếp công việc cần làm phù hợp cho mọi người.

Hướng dẫn Giao việc onLine vỚI IZwork:

Phân công giao việc và quản lý thời gian là mục tiêu chính của IZwork.
 Sắp xếp các công việc đến hạn theo thời gian thực
 Theo dõi tình trạng công việc (đã xong, chờ xử lý và thất bại)
 Tự động nhắc nhở nhân sự hoàn thành tiến độ đúng thời hạn

Để tìm hiểu về IZwork hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Gửi Email

Thank You!